Pętla indukcyjna

Pętle indukcyjne w Urzędzie Gminy Lubenia

Realizacja projektów, których głównym celem jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na stałe wpisała się w obszar naszych działań. W ramach projektu „Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Wschodniego” Urząd Gminy Lubenia otrzymał dwie pętle indukcyjne.