Aneta Olkowska i Urszula Prasał na seminarium „Dostępność: trendy, perspektywy, strategie!”.

Seminarium „Dostępność: trendy, perspektywy, strategie!”

1 grudnia br. odbyło się inspirujące seminarium „Dostępność: trendy, perspektywy, strategie!” zorganizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydarzenie było poświęcone wejściu w życie Europejskiego Aktu o Dostępności. Dyrektywy tej ustawy zostaną przeniesione do prawa polskiego i zaczną obowiązywać 25 czerwca 2025 roku.