Certyfikacja Dostępności

Jesteśmy instytucją certyfikującą dostępność

Certyfikacja dostępności to mechanizm, o którym mowa w art. 15 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Jest on skierowany do przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych potwierdzeniem, że ich działalność, spełnia wymagania dotyczące dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Aby uzyskać takie zapewnienie, organizacje muszą najpierw przejść audyt dostępności, który może być przeprowadzony tylko przez uprawnione do tego podmioty. Jednym z takich podmiotów jest właśnie Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Czym jest certyfikacja?

  • weryfikacja spełnienia minimalnych wymagań, przez przeprowadzenie audytu dostępności
  • sformułowanie szczegółowych zaleceń w zakresie poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • wydanie certyfikatu dostępności

Uzyskany po zakończeniu całego procesu certyfikat jest ważnym sygnałem dla rosnącej grupy klientów ze szczególnymi potrzebami świadczącym o tym, że przedsiębiorca potrafi zapewnić ich obsługę lub dać im możliwość zatrudnienia w ich strukturach.

Posiadanie certyfikatu uprawnia także do obniżenia o 5% składek ponoszonych przez przedsiębiorcę lub organizacje pozarządową na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Skorzystaj z narzędzi!

Generator
Deklaracji Dostępności

Darmowe narzędzie, które generuje Deklarację Dostępności zgodną z warunkami technicznymi opublikowanymi w BIPie Ministerstwa Cyfryzacji


Walidator
Deklaracji Dostępności

Walidator znajduje link do Deklaracji Dostępności na stronie głównej zgodnie z warunkami technicznymi publikacji oraz strukturą dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności i sprawdza jej dostępność

Planer
Planu Dostępności

Darmowe narzędzie, które generuje Deklarację Dostępności zgodną z warunkami technicznymi opublikowanymi w BIPie Ministerstwa Cyfryzacji


Metawyszukiwarka dostępności

Metawyszukiwarka dostępności stworzona przez naszego Eksperta ds. Dostępności Jacka Zadrożnego to narzędzie stworzone specjalnie w celu ułatwienia dostępu do informacji związanych z dostępnością dla osób z różnymi potrzebami. Jest to wysoko wyspecjalizowane narzędzie, którego głównym zadaniem jest aktywne przeszukiwanie różnych źródeł informacji zawierających treści dotyczące szeroko-pojętej dostępności.