Projekt „Sieć na kulturę” doceniony podczas konferencji „E-SKILLS – Umiejętności E: Rozwój i Innowacje”

W Warszawie, w dniu 22 listopada 2023 roku odbyła się konferencja zorganizowana przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Wydarzenie pod hasłem „E-SKILLS – Umiejętności E: Rozwój i Innowacje” zgromadziło przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, szkół, a także przedsiębiorstw z obszaru nauki, edukacji i kultury. Dzięki temu spotkanie stało się miejscem, w którym różnorodne środowiska mogły wymieniać doświadczenia i tworzyć nowe perspektywy rozwoju. 

Podczas konferencji zaprezentowano efekty projektów zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC), skupiając się na cyfrowym rozwoju społeczeństwa. Zwrócono uwagę na e-usługi, nowoczesne technologie w szkołach oraz dostępne materiały wypracowane w ramach projektów.  

Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju reprezentował prezes – Norbert Ogłaza, który miał okazję przedstawić projekt „Sieć na kulturę”. Podczas swojej prezentacji opowiedział o zaangażowaniu Gminnych Samorządowych Instytucji Kultury w przekazywanie wiedzy z zakresu kompetencji cyfrowych oraz o efektach, jakie wspólnie osiągnęliśmy dzięki przeszkoleniu pracowników i dostarczeniu niezbędnego sprzętu. 
 
Podczas panelu dyskusyjnego, gdzie jedną z uczestniczek była wiodąca trenerka projektu „Sieć na kulturę” – Katarzyna Juszczak-Bukowska, podkreślano, że projekt fundacji nie tylko rozwijał umiejętności cyfrowe pracowników, lecz także wpływał pozytywnie na dzieci i młodzież. Zajęcia prowadzone w ramach projektu nie tylko poszerzały ich horyzonty, ale również kształtowały świadomość korzyści płynących z technologii. 

Konferencja „E-SKILLS – Umiejętności E: Rozwój i Innowacje” nie tylko służyła prezentacji projektów, lecz również stanowiła inspirujące forum wymiany doświadczeń. Wydarzenie z pewnością zostawi trwałe wrażenie w pamięci uczestników, którzy zdobyli nowe spojrzenie na rozwój cyfrowy Polski. Jesteśmy przekonani, że konferencja ta stanowi solidne fundamenty dla kolejnych inicjatyw, które pomogą rozwijać kompetencje przyszłości w Polsce. 

Udostępnij