Wizyta w sejmie – nowe regulacje dotyczące dostępności produktów i usług

19 marca w sejmie RP odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy dotyczącej zapewniania spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze. W posiedzeniu wzięli udział nasi eksperci do spraw dostępności Jacek Zadrożny i Aneta Olkowska oraz Urszula Prasał.

Projekt ten ma na celu zapewnienie większego dostępu do najpowszechniejszych produktów oraz usług dla osób ze szczególnymi potrzebami i jest krokiem w kierunku dostosowania się do przepisów Unii Europejskiej (tzw. Europejski Akt o Dostępności).

W zakresie technologii i produktów, które zostaną objęte nowymi regulacjami, znajdują się między innymi sprzęt komputerowy, terminale płatnicze, smartfony oraz czytniki książek elektronicznych. Pod względem usług, uregulowania obejmą m.in. usługi telekomunikacyjne, audiowizualne usługi medialne oraz elementy pasażerskiego transportu drogowego, lotniczego, wodnego i kolejowego. Projekt przewiduje także kary pieniężne dla podmiotów, które nie spełnią wymagań dostępności.

Wdrażanie dostępności jest kluczowe z kilku powodów. Stanowi to krok w kierunku eliminowania barier dla osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając każdemu pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym. Jest to także wymóg zgodności z unijnymi regulacjami, co ma istotne znaczenie dla integracji Polski z innymi państwami członkowskimi. Inwestowanie w dostępność przynosi korzyści dla wszystkich użytkowników, ponieważ poprawia użyteczność i dostępność produktów i usług dla szerokiego spektrum społeczności.

Udostępnij