Pętle indukcyjne w Urzędzie Gminy Lubenia

Pętla indukcyjna

Realizacja projektów, których głównym celem jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na stałe wpisała się w obszar naszych działań. W ramach realizowanego przez nas projektu „Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Wschodniego” Urząd Gminy Lubenia otrzymał dwie pętle indukcyjne, dzięki którym osoby z dysfunkcją słuchu będą mogły samodzielnie załatwić sprawy urzędowe.

Pętla indukcyjna przesyła dźwięk bezpośrednio do aparatu słuchowego osoby z niepełnosprawnością słuchową. Urządzenie to eliminuje hałas z otoczenia i przekazuje wzmocniony, ukierunkowany sygnał z mikrofonu rozmówcy, aby osoba z aparatem słuchowym mogła usłyszeć czysty dźwięk.

Dziękujemy Urzędowi Gminy Lubenia za udział w projekcie „Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Wschodniego”.

Więcej informacji na stronie samorzad.gov.pl

Udostępnij