Pętla indukcyjna

Pętle indukcyjne w Urzędzie Gminy Lubenia

Realizacja projektów, których głównym celem jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na stałe wpisała się w obszar naszych działań. W ramach realizowanego przez nas projektu „Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Wschodniego” Urząd Gminy Lubenia otrzymał dwie pętle indukcyjne, dzięki którym osoby z dysfunkcją słuchu będą mogły samodzielnie załatwić sprawy urzędowe. Pętla indukcyjna przesyła dźwięk bezpośrednio

Światowy Dzień Zespołu Downa

Światowy Dzień Zespołu Downa

21 marca to pierwszy dzień wiosny. Tego dnia świętujemy też Światowy Dzień Zespołu Downa. Jest to święto ustanowione w 2005 roku, którego celem jest podniesienie świadomości na temat tego, czym jest Zespół Downa, a także wrażliwości na potrzeby osób nim dotkniętych.