Seminarium „Dostępność: trendy, perspektywy, strategie!”

1 grudnia br. odbyło się inspirujące seminarium „Dostępność: trendy, perspektywy, strategie!” zorganizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydarzenie było poświęcone wejściu w życie Europejskiego Aktu o Dostępności. Dyrektywy tej ustawy zostaną przeniesione do prawa polskiego i zaczną obowiązywać 25 czerwca 2025 roku.

Wydarzenie zgromadziło ekspertów z różnych dziedzin i poruszano na nim wiele istotnych kwestii – główny nacisk położony został na rolę dostępnego biznesu, który uwzględnia potrzeby wszystkich osób, również tych ze szczególnymi potrzebami.

Uczestnicy seminarium dowiedzieli się m. in. w jaki sposób firmy obecnie przygotowują się do wprowadzenia Europejskiego Aktu o Dostępności. Omawiano strategie biznesowe oraz wyzwania jakie już teraz stoją przed przedsiębiorstwami, a także jakie widzą perspektywy na przyszłość. Na wydarzeniu analizowano również potrzeby rynku dotyczące kształcenia specjalistów pod kątem wiedzy i umiejętności, które są niezbędne, aby sprostać oczekiwaniom związanym z dostępnością i zrównoważonym rozwojem.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w tym inspirującym wydarzeniu. Seminarium dostarczyło nam cennych spostrzeżeń i perspektyw, umacniając naszą determinację w dążeniu do bardziej otwartego i inkluzywnego społeczeństwa.

Udostępnij