Audyty dostępności

Audyty dostępności

Audyt dostępności ma na celu sprawdzenie potencjalnych przeszkód architektonicznych, komunikacyjno-informacyjnych i cyfrowych, które mogą stanowić barierę dla osób z specjalnymi potrzebami.
Poprzez analizę i usprawnienie dostępności, instytucje mogą zagwarantować równy dostęp do usług dla wszystkich użytkowników, dlatego regularne przeprowadzanie audytów oraz podejmowanie działań mających na celu poprawę dostępności dla wszystkich jest niezmiernie istotne.
Przeprowadzamy profesjonalne audyty dostępności cyfrowej, komunikacyjno-informacyjnej i architektonicznej oraz certyfikujemy dostępność

Audyt cyfrowy
Audyt komunikacyjno-informacyjny
Audyt architektoniczny

Audyt cyfrowy

Audyt cyfrowy polega na ocenie dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej oraz dokumentów cyfrowych. Dzięki dokładnemu badaniu, audyt pozwala wykryć wszelkie nieprawidłowości.
Po wykonanym audycie cyfrowym dostaniesz dokument z listą rekomendacji do wprowadzenia. Będą  one uporządkowane w kolejności od najważniejszych do najmniej istotnych. Wdrożenie tych rekomendacji pozwoli na podniesienie dostępności strony internetowej lub aplikacji. Dostaniesz też ogólną ocenę dostępności.

Dzięki naszej usłudze:

  • Upewnisz się, czy Twoja strona internetowa lub aplikacja jest łatwo dostępna dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich potrzeb.
  • Sprawdzisz czy Twoja strona lub aplikacja spełnia wymogi WCAG oraz czy jest zgodna z polskimi przepisami.
  • Otrzymasz raport wraz z zaleceniami eksperta.

Audyt komunikacyjno-informacyjny

Audyt komunikacyjno-informacyjny pozwoli na sprawdzenie, czy wszyscy użytkownicy budynku lub instytucji, z uwzględnieniem osób z specjalnymi potrzebami, mają dostęp do istotnych informacji i czy potrafią je odczytać oraz zrozumieć.

Co zyskasz przeprowadzając ten audyt?

  • Zapewnisz wszystkim osobom odwiedzającym Twoje biuro lub instytucję komfortową obsługę i poprawną komunikację.
  • Dowiesz się, jak zapewnić dostępność informacji wszystkim użytkownikom przestrzeni.
  • Upewnisz się, że komunikaty na terenie Twojego budynku są zrozumiałe dla wszystkich.

Audyt architektoniczny

Audyt architektoniczny polega na dokładnej ocenie dostępności obiektu dla osób ze specjalnymi potrzebami. Przeprowadzenie tego audytu jest niezbędne do identyfikacji kluczowych potrzeb i koniecznych zmian, które należy wprowadzić na terenie nieruchomości. Celem tych zmian jest ułatwienie korzystania z budynku wszystkim jego użytkownikom

Podczas audytu:

  • Sprawdzisz budynek pod kątem dostępności.
  • Otrzymasz rekomendacje zmian.
  • Otrzymasz doradztwo naszych ekspertów w całym procesie inwestycyjnym.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji w sprawie audytów skontaktuj się z nami! biuro@fwzr.pl