Video i podcasty

Video i podcasty

Podcasty są coraz bardziej popularne jako forma komunikacji, która umożliwia pogłębione i angażujące rozmowy na różnorodne tematy. W naszej działalności przygotowujemy i rozwijamy specjalne podcasty, w których eksperci z różnych dziedzin dzielą się swoją cenną wiedzą i doświadczeniem.

Podcast - Twarzą w twarz z różnorodnością

W serii podcastów zatytułowanej „Twarzą w twarz z różnorodnością” ekspertki Aneta Olkowska i Magdalena Gieras poprowadzą nas przez labirynt kulturowych, społecznych i osobistych doświadczeń na ten temat. Przyjrzymy się nie tylko oczywistym aspektom różnorodności w biznesie, ale również tym, które często pozostają w cieniu.

Wymiary różnorodności

Wartości w życiu człowieka – jak przekładają się one na wartości organizacji

Przekonania jako przeszkoda lub pomoc w kształtowaniu kultury włączającej

Kształtowanie postawy otwartości i akceptacji różnic

Bariery i osobiste przekonania dotyczące różnic – zidentyfikowanie barier wobec równości i różnorodności

Podcast - Dostępność

Podcasty koncentrują się na różnych aspektach dotyczących dostępności w szerokim znaczeniu tego słowa. Tematy, które poruszane są w tych podcastach, obejmują dostępność architektoniczną, dostępność informacyjno-komunikacyjną, dostępność cyfrową, deklarację dostępności oraz szkolenia związane z tym zagadnieniem.

Dostępność architektoniczna

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Dostępność cyfrowa

Deklaracja Dostępności

Szkolenia

Celem podcastu jest podniesienie świadomości na temat istoty i znaczenia dostępności, a także dostarczenie słuchaczom praktycznych wskazówek i informacji dotyczących implementacji dostępnych rozwiązań.

Nasi eksperci

Jacek Zadrożny

Jacek Zadrożny

Ekspert ds. dostępności

Aneta Olkowska, Ekspert do spraw dostępności

Aneta Olkowska

Ekspert ds. dostępności