Video i podcasty

Video i podcasty

Podcasty są coraz bardziej popularne jako forma komunikacji, która umożliwia pogłębione i angażujące rozmowy na różnorodne tematy. W naszej działalności przygotowujemy i rozwijamy specjalne podcasty, w których eksperci z różnych dziedzin dzielą się swoją cenną wiedzą i doświadczeniem.

Podcast - Dostępność

Podcasty koncentrują się na różnych aspektach dotyczących dostępności w szerokim znaczeniu tego słowa. Tematy, które poruszane są w tych podcastach, obejmują dostępność architektoniczną, dostępność informacyjno-komunikacyjną, dostępność cyfrową, deklarację dostępności oraz szkolenia związane z tym zagadnieniem. Eksperci zespołu FWZR – Jacek Zadrożny oraz Cezary Kisiel – dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, dotykając kluczowych kwestii związanych z dostępnością.

Dostępność architektoniczna

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Dostępność cyfrowa

Deklaracja Dostępności

Szkolenia

Celem podcastu jest podniesienie świadomości na temat istoty i znaczenia dostępności, a także dostarczenie słuchaczom praktycznych wskazówek i informacji dotyczących implementacji dostępnych rozwiązań.

Nasi eksperci

Jacek Zadrożony

Jacek Zadrożny

Ekspert ds. dostępności

Cezary Kisiel

Cezary Kisiel

Dyrektor ds. Projektów Kluczowych

Video - Wsparcie dla Ukrainy

W obecnym okresie pełnym niepewności i ciągłego strachu, starannie dbamy o wsparcie naszych pracowników z Ukrainy oraz ich rodzin. W tym trudnym czasie, aktywnie angażujemy się w pomoc naszym wschodnim sąsiadom, umożliwiając podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w projekcie „Sieć na kulturę”. Ta inicjatywa, w całości finansowana przez Unię Europejską, otwiera nowe możliwości dla naszych sąsiadów w dziedzinie rozwoju zawodowego.

"Sieć na kulturę" - wsparcie dla Ukrainy

Ukraina - Wstążka