Projekty

Projekty

Nasi eksperci pozyskali finansowanie i/lub zarządzali projektami dla:

  • Jednostki samorządu terytorialnego – PO KL 5.2.1 i PO WER 2.18 Dobre rządzenie – ponad 150 jst z terenu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, RPLD VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne – woj. łódzkie, RPDS 2.1.4 E-usługi publiczne – woj. dolnośląskie,
  • Szkoły i przedszkola – RPSW 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU i RPSW 8.03.02 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych – woj. świętokrzyskie, RPMA 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej – woj. mazowieckie, RPLU 12.2 Kształcenie ogólne – woj. lubelskie, RPMA 10.01.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), RPMA 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT i RPMA 10.03.01 Doskonalenie zawodowe uczniów – woj. mazowieckie, RPWP 8.01.02 Kształcenie ogólne – woj. wielkopolskie, RPWP 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej – woj. pomorskie,
  • Przedsiębiorców – RPMA 1.2 – woj. mazowieckie, NCBiR 1.1.1 – woj. mazowieckie, RPMA 3.2.2 Modele biznesowe – woj. mazowieckie,
  • Sektora medycznego – promocja zdrowia i diagnostyka – RPWM 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się – woj. warmińsko-mazurskie,
  • Aktywizacji zawodowej – PO WER 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i PO WER 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – woj. dolnośląskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie.

Zaufali nam