Zaproszenie na Bal Sternika

Dobroczynny Bal Sternika 2020

Rozwój dzieci i młodzieży od zawsze przyświecał celom FWZR. 01.02.2020 w Hotelu Arche Krakowska w Warszawie odbył się Dobroczynny Bal Sternika. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wesprzeć rozwój dzieci będąc sponsorem balu.Celem balu było pozyskanie środków finansowych na wsparcie stypendialne dla dzieci, które uczęszczają do placówek Sternika oraz dofinansowanie klubów sportowych i zajęć pozalekcyjnych.Podczas Balu już po raz