Dostępny Samorząd 2.0

Projekt:

Dostępny Samorząd 2.0

Cel projektu

Poprawa dostępności usług publicznych i przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zakres projektu

Szkolenia, doradztwo, wdrożenie standardów dostępności, aktualizacja planów działania i inwestycje grantowe (po ukończeniu szkoleń).

Działania w projekcie

W trakcie projektu wypracujesz i wdrożysz standardy dostępności, a na późniejszym etapie, będziesz mógł zrealizować inwestycję grantową zwiększając dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną np.: rampa podjazdowa, przebudowa podjazdu, zakup aplikacji nawigującej po budynku (ułatwiającej poruszanie się po obiekcie i ewakuację osobom z niepełnosprawnościami), stworzenie dostępnych stron internetowych oraz dokumentów cyfrowych, zakup pętli indukcyjnych, zakup materiałów/poradników nt. dostępności, zapewnienie usług eksperckich i specjalistycznych z zakresu dostępności, które możemy Ci zaoferować w trakcie realizacji projektu. Nasi specjaliści pomogą i doradzą: w wyborze sprzętów i ich funkcji, wyposażenia oraz w kwestii przepisów i norm jakie inwestycja grantowa powinna spełniać.

Kontakt w sprawie projektu

Wartość grantu

od 200 tys.zł do 400 tys zł

Instytucja odpowiedzialna

MFiPR

Partner Projektu

PFRON

Grupa docelowa

Co najmniej 240 jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Pierwszy nabór

II kwartał 2024, 3 nabory po ok. 80 JST, 1 nabór w roku.

Okres realizacji projektu

01.01.2024 – 31.12.2028