Pracowniczka biurowa zmęczona pracą

Międzynarodowy Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym

Wypalenie zawodowe to poważny problem we współczesnym świecie. Boryka się z nim duża liczba osób, lecz niektórzy bagatelizują ten problem. Jest to zjawisko coraz częstsze oraz może dotyczyć zarówno młodszych, jak i starszych pokoleń. Dzisiejszy Międzynarodowy Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym uświadamia, że obciążenie pracą niesie wiele negatywnych konsekwencji, które wpływają na nasze życie i zdrowie. Z powodu wypalenia