Zakończenie projektu szkoleniowego „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kraszewice”

Rolnik z tabletem

Gmina Kraszewice zakończyła cykl szkoleń w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kraszewice”.

Bardzo cieszymy się, że kolejna gmina, dzięki swojej determinacji, dobrej organizacji działań, otwartości jej mieszkańców na rozwój kompetencji cyfrowych, zrealizowała projekt w 49 dni!
To rekord i cieszymy się, że FWZR przyczyniła się do tego sukcesu.


W ramach projektu przeszkolonych zostało 150 osób oraz przekazanych 10 laptopów, które ułatwią mieszkańcom gminy korzystanie z zasobów cyfrowych.

Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 3 „ Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. 

Poniżej zamieszczamy informację, jaka ukazała się na fanpage gminy.

Udostępnij