Uruchomiliśmy stronę projektu „Sieć na kulturę”

Ilustracja projektu "Sieć na Kulturę!"

Zapraszamy na stronę projektu „Sieć na kulturę”:

www.siecnakulture.pl

Znajdą tam Państwo wszystkie niezbędne informacje, podregiony, gdzie obecnie realizowany jest projekt, dokumenty oraz formularze zgłoszeniowe.


Główne cele projektu Sieć na kulturę:

  • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć
  • Wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów
Udostępnij