Spotkanie informacyjne w Grójcu

Spotkanie informacyjne w Grójcu

Nasz Prezes Norbert Ogłaza poprowadził spotkanie informacyjne w Grójcu. Podczas wydarzenia informowaliśmy o tym jak przystąpić do projektu Sieć na kulturę, którego celem jest:

  • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć
  • Wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów

Udostępnij