Ruszają projekty SIEĆ NA KULTURĘ!

Ilustracja projektu "Sieć na Kulturę!"

Miło jest nam poinformować, że Fundacja podpisała pierwsze umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Działania 3.2 PO PC, na realizację projektów, których celem jest cyfryzacja gminnych ośrodków kultury i bibliotek.

Działania projektowe ukierunkowane są na podniesienie kompetencji pracowników GOK i bibliotek w zakresie nowych technologii. Przewidziane też są szkolenia dla dzieci i młodzieży. Gminne ośrodki kultury i biblioteki zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt, m.in. laptopy i roboty.


Zapraszamy do współpracy gminne ośrodki kultury i biblioteki z terenu Miasta Łódź, Podregionu Łódzkiego, Podregionu Żyrardowskiego, Podregionu Bydgosko-Toruńskiego.

Udostępnij