Projekt „Sieć na kulturę” opisany w magazynie „TIK w edukacji”

Uczennica z laptopem

„Cyfrowe gminne ośrodki kultury” – Taki tytuł nosi artykuł, który ukazał się w październikowym wydaniu magazynu TIK w edukacji. Autorką artykułu jest Katarzyna Wiszniewska.

Na stronach 68-71 autorka wskazuje, jak ważną rolę w rozwijaniu kompetencji cyfrowych w polskim społeczeństwie pełnią gminne ośrodki kultury. Jednakże, aby mogły one wykorzystać w pełni swój potencjał w edukowaniu dzieci i młodzieży, potrzebują wsparcia nie tylko materialnego ale również merytorycznego.


Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało w ubiegłym roku program pn. Cyfryzacja Gminnych Ośrodków Kultury, który ma uzupełniać edukację cyfrową dzieci i młodzieży, również o aktywności pozaszkolne.

FWZR jest jednym z beneficjentów tego programu. Nasz projekt Sieć na kulturę jest dostępny w 36 regionach NUTS-3. W projektach szkolimy pracowników instytucji kultury, którzy w przyszłości samodzielnie będą prowadzić zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

Nina Gałuszka, reprezentująca nasza firmę, opatrzyła artykuł swoim komentarzem. Uwypukliła ona współczesne wyzwania, przed którymi stoją dziś pracownicy ośrodków oraz cała edukacja, mająca przygotować dzieci i młodzież do funkcjonowania w społeczeństwie.

Polecamy do przeczytania cały artykuł, który jest dostępny poniżej. Na żółto zaznaczyliśmy fragment opisujący nasz projekt.

Udostępnij