Poszukujemy trenerów!

Trener podczas warsztatów

Poszukujemy do współpracy przy realizacji zleceń i projektów doradczo-szkoleniowych doświadczonych trenerów/ek, animatorów/ek, edukatorów/ek z sektora usług dla kultury.

 

Od kandydatów i kandydatek oczekujemy:

WYKSZTAŁCENIE:

wyższe (tj. tytuł magistra lub licencjata) zdobyte na jednym (lub więcej) z kierunków: socjologia lub filozofia, lub nauki polityczne, lub psychologia, lub historia sztuki, lub historia, lub polonistyka, lub antropologia kultury, lub etnologia, lub kulturoznawstwo, lub zarządzanie kulturą, lub marketing kultury, lub zarządzanie organizacjami pozarządowymi, lub zarządzanie projektami, lub dziennikarstwo – komunikacja społeczna, lub zarządzanie zasobami ludzkimi, lub posiadają wykształcenie wyższe (tj. tytuł magistra lub licencjata, lub inżyniera) innego kierunku studiów niż wymienione, ale ukończyli studia podyplomowe na jednym z w/w kierunków.

DOŚWIADCZENIE:

  • tworzenia diagnozy potrzeb kulturalnych, ewaluacji projektów społecznych lub kulturalnych, koordynowania projektów społecznych lub kulturalnych, zarówno we współpracy z państwowymi lub samorządowymi instytucjami kultury lub organizacjami pozarządowymi (min. 2 z wyżej wymienionych w dowolnej konfiguracji); 

  • prowadzenia szkoleń z zakresu podnoszenia kompetencji kadr kultury (co najmniej w wymiarze 60 godzin szkoleniowych, w tym min. 20 godzin online); 

  •  posiadanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie stosowania co najmniej dwóch narzędzi online umożliwiających prowadzenie zdalnej edukacji kulturowej i animacji (m.in. narzędzia do prowadzenia spotkań i warsztatów online, webinariów, e-kursów, transmisji online; internetowe narzędzia do zarządzania projektami, tworzenia podcastów, edycji materiałów foto i video), a także wiedzę dotyczącą funkcjonowania mediów społecznościowych, wiedzę na temat e-integracji, cyberbezpieczeństwa oraz wiedzę prawną z podstaw własności intelektualnej w Internecie.

OFERUJEMY:

  • możliwość pracy przy projektach szkoleniowo- doradczych dla sektora kultury,

  • wsparcie w zakresie merytorycznym, gotowe materiały szkoleniowe,

  • szkolenia trenerskie przygotowujące do prowadzenia szkoleń z danego tematu,

  • możliwość stałej współpracy,

  • rynkowe warunki zatrudnienia,

  • praca na terenie całej Polski lub w wybranych regionach (do ustalenia).

JAK APLIKOWAĆ?

Aplikację w formie elektronicznej (CV dokumentujące ww. zakres merytoryczny) należy przesłać na adres email:  rekrutacja@fwzr.pl

W tytule wiadomości należy wpisać nr referencyjny: FWZR/KUL/07/21

Na aplikacje czekamy do 15.07.2021 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami / kandydatkami.

W kolejnych etapach procesu rekrutacji przewidujemy możliwość sprawdzenia praktycznych umiejętności kandydatów na podstawie próbek pracy.

PROSIMY O UMIESZCZENIE KLAUZULI:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”

Udostępnij