FWZR sygnatariuszem na rzecz dostępności

Klawiatura ze znakiem dostępności

Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju oficjalnym Sygnatariuszem Partnerstwa na rzecz dostępności realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Z przyjemnością informujemy, że Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w dniu dzisiejszym – 29.06.2020 r., podczas videokonferencji organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w obecności Pani Minister – Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, podpisała akcesję o przystąpieniu do Partnerstwa na rzecz dostępności.

Partnerstwo na rzecz dostępności, to zobowiązanie współpracy na rzecz realizacji założeń Programu Dostępność Plus, który jest realizowany we współpracy z samorządami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i środowiskiem osób z niepełnosprawnościami oraz seniorami.
Przystąpienie do Partnerstwa zobowiązuje Sygnatariuszy do kierowania się ideą dostępności i równego traktowania oraz wspólnego dążenia do wyrównania szans i dostępu wszystkich obywateli do otoczenia fizycznego, społecznego, kulturalnego, rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.

Udostępnij