Favicon FWZR

Szkolenia Otwarte - Online

Edycja dokumentów tekstowych
obsługa programu MS Word

Cele szkolenia

Dokument tekstowy to obecnie podstawowy element wykorzystywany w każdej dziedzinie pracy administracyjno-biurowej w zakresie dostarczania niezbędnych treści, informacji oraz wiedzy na określony temat. Właściwa konfiguracja i automatyzacja procesu tworzenia dokumentu w programie Microsoft Word to znaczna optymalizacja czasu pracy oraz oszczędność nakładów i środków wykorzystywanych w tej dziedzinie pracy. Uczestnik szkolenia w ramach prowadzonych zajęć uzyska niezbędne kompetencje, jak poprawnie tworzyć i edytować dokument tekstowy, ponadto, jak właściwie dostosować go do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z kryteriami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, obligatoryjnych dla jednostek publicznych. Szkolenie zwróci uwagę na istotne aspekty dotyczące wymiany danych, informacji oraz bezpieczeństwa ich przechowywania, czy udostępniania informacji o twórcy (tzw. metadane).

Favicon FWZR
Favicon FWZR
Favicon FWZR

Szkolenia
online:

Terminy ustalane indywidualnie
Cena netto: 699 zł

Uzyskaj rabat dla swojej Organizacji:

10%
2 os.

15%
3 os.

20%
4 os.

Program szkolenia

 1. Dostępne wersje programu Word
 • Licencja offline, a online – różnice wersji i ich dedykowane możliwości
 • Praca w trybie zdalnym
 • Praca na jednym dokumencie w czasie rzeczywistym
 • Tryby pracy: podgląd, recenzja, edycja
 1. Ręczna edycja tekstu, zmiana parametrów wizualnych dokumentu
 2. Tworzenie dokumentu, w oparciu o wytyczne dokumentu dostępnego, edycja automatyczna
 • Układ strony i ustawienia marginesu
 • Tryb konspektu
 • Nawigacja i poruszanie się po dokumencie
 • Edycja automatyczna, style tekstu
 • Modyfikacja domyślnych stylów
 • Dobór czcionek i parametrów tekstu w ujęciu dokumentu dostępnego
 • Akapity i interlinie
 • Punktory i listy
 • Poziomy kontrastu
 • Wyróżnianie fragmentów tekstu w uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Hiperłącza i linku
 • Wstawianie obrazu, multimediów,
 • Edycja pliku graficznego, format obrazu
 • Tekst alternatywny
 • Automatyczny podpis pod obrazem
 • Automatyczny spis treści
 • Odwołania w dokumencie tekstowym
 • Ustawienia języka
 • Odczytywanie dokumentu na głos
 • Dyktowanie treści pliku
 • Wprowadzanie tabeli
 • Wprowadzanie elementu SmartArt
 1. Dodawanie nagłówków i stopek w dokumencie, branding instytucji
 2. Korekta i recenzja dokumentu, znaczniki dokumentu
 • Wprowadzanie poprawek
 • eliminacja podwójnych spacji
 • usuwanie pojedynczych znaków na końcu wyrazu
 • spacje twarde, miękkie
 • enter
 • usuwanie duplikatów itp.
 1. Sprawdzanie ułatwień dostępu – automatyczna weryfikacja pliku pod względem dostępności
 1. Sprawdzanie ułatwień dostępu – automatyczna weryfikacja pliku pod względem dostępności
 2. Tworzenie PDF, również w ujęciu dokumentu dostępnego
 3. Wykorzystanie legalnych zasobów w tworzeniu dokumentu tekstowego, przypisy, cytaty, legalne grafiki
 4. Rodzaje
 • Licencji
 • Praw autorskich i majątkowych
 • Zasoby bezpłatne do wykorzystania komercyjnego w tworzeniu pliku
 1. Rodzaje licencji płatnych
 2. Rodzaje licencji płatnych
 3. Ochrona danych w pliku, hasłowanie, szyfrowanie pliku, ograniczenia dostępu
 4. Podsumowanie szkolenia, porady i przykłady tworzenia konkretnych rodzajów dokumentów

Gwarantujemy​

 • udział w 1-dniowych szkoleniu online (7 h) w godz. 8:00 – 15:00
 • dostęp do narzędzia, na którym realizowane jest szkolenie (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • wykorzystanie podczas warsztatów takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • instrukcje logowania i pomoc naszego helpdesku
 • dyspozycyjność naszego konsultanta, który zadba o jakość szkolenia
 • pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • materiały szkoleniowe w wersji pdf oraz certyfikat online