Akcelerator Dostępności JST

Osoba niepełnosprawna w pracy

Cieszymy się, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało naszej firmie dofinansowanie na realizację 7 projektów Akcelerator Dostępności JST w ramach konkursu POWER 2.18.

MSWiA wyasygnuje ponad 14 milionów zł wsparcia na realizację projektów Akcelerator Dostępności JST dla ponad 280 Jednostek Samorządu Terytorialnego z całej Polski i to tylko w ramach 1 konkursu!


FWZR uzyskała dofinansowanie dla JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.18.

W latach 2021-2022 będziemy wspierać ponad 280 Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie realizacji zapisów ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie:

  • Wdrażania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz przeprowadzenia szkoleń z ich stosowania (Działanie 27 Programu Dostępność Plus);
  • Przeglądu procedur związanych z obsługą klienta w urzędach jednostek samorządu terytorialnego pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji (Działanie 37 Programu Dostępność Plus);
  • Przeprowadzenia szkoleń dla koordynatorów dostępności w urzędach jednostek samorządu terytorialnego (Działanie 38 Programu Dostępność Plus).

Rekrutacja do projektów

W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektów Akademia samorządowa: Dostępność plus na obszarze całej Polski, pragniemy poinformować, że w pierwszej kolejności do projektów będą przyjmowane jednostki samorządu terytorialnego, które zgłosiły się do nas w trakcie naborów przeprowadzonych na etapie przygotowywania aplikacji.

W przypadku wolnych miejsc w poszczególnych województwach będziemy informować za pośrednictwem naszych mediów o uruchomieniu uzupełniającej rekrutacji.

Udostępnij