Zespół

Zespół

Zespół ekspertów Fundacji to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w takich obszarach, jak:

 •  e-administracja
 •  zarządzanie obiegiem informacji i dokumentów, w tym digitalizacja dokumentów
 •  pozyskiwanie funduszy zewnętrznych z różnych źródeł
 •  programy rewitalizacji
 •  audyt i diagnoza organizacyjna
 •  strategie rozwoju
 •  systemy zarządzania jakością i systemy bezpieczeństwa
 •  RODO
 •  project management
 •  projektowanie i prowadzenie wdrożeń informatycznych
 •  podnoszenie kwalifikacji zawodowych

 

Nasi eksperci przygotowali i prowadzili projekty dla jednostek samorządów terytorialnych (PO WER 2.18, Regionalne Programy Operacyjne dla województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego), projekty dla oświaty (PO WER i Regionalne Programy Operacyjne – projekty partnerskie dla szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących i techników z województw mazowieckiego, lubelskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego), projekty przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu (PO PC – województwo łódzkie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie), projekty badawczo-rozwojowe dla sektora MŚP (Regionalne Programy Operacyjne województwa mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego), projekty szkoleniowo-doradcze dla przedsiębiorstw, projekty związane z aktywizacją zawodową NEET (PO WER w województwach: świętokrzyskim, pomorskim, śląskim i dolnośląskim).