Strona projektu “Sieć na kulturę”

Zapraszamy na stronę projektu “Sieć na kulturę” – www.siecnakulture.pl

Znajdą tam Państwo wszystkie niezbędne informacje, podregiony, gdzie obecnie realizowany jest projekt, dokumenty oraz formularze zgłoszeniowe.