Staż

Poszukujemy stażystów na płatne staże!

Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju poszukuje studentów socjologii, polonistyki, stosunków międzynarodowych, europeistyki, administracji publicznej chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w obszarze funduszy unijnych, m.in. obsługa JST, praca z generatorem wniosków unijnych, współtworzenie wniosków o dofinansowanie.

 

Współpraca od lipca do grudnia 2018 lub w wybranych przez stażystę miesiącach z możliwością pracy zdalnej.

 

Staż jest płatny.

 

Kontakt: Lucyna Stanisławska 

tel.: 609 22 60 80 

e-mail: biuro@fwzr.pl