Specjalista ds. rozliczeń

Specjalista ds. rozliczeń

Poszukujemy specjalistów ds. rozliczeń projektów do Departamentu Rozliczeń.

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

Do obowiązków na tym stanowisku należeć będzie:

 • rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy 2014-2020 r.,
 • przygotowywanie wniosków o płatność w systemie SL2014,
 • monitorowanie poziomu i prawidłowości wykorzystania budżetów projektów oraz przygotowywanie i aktualizacja harmonogramów płatności,
 • przygotowywanie i weryfikacja zgodności dokumentów finansowych z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków,
 • przygotowywanie wymaganych sprawozdań,
 • kontakt z Instytucjami Pośredniczącymi oraz Partnerami projektów,
 • udział w kontrolach projektów,
 • ścisła współpraca z kierownikami oraz działem księgowym,
 • bezpośredni kontakt z klientem.

Oferujemy:

 • samodzielne stanowisko z możliwością stałego poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń, 
 • umowę o pracę lub inny wspólnie ustalony sposób rozliczania,
 • możliwość rozwoju,
 • miłą i motywującą atmosferę pracy w dynamicznie rozwijającej się organizacji.

Wymagania:

 • min. 2-letnie doświadczenie w rozliczaniu projektów dofinansowanych – warunek konieczny,
 • znajomość systemu SL2014,
 • praktyczna znajomość zasad rozliczania projektów EFS, EFRR w perspektywie 20014-2020,
 • bardzo dobra obsługa komputera, szczególnie pakietów Office,
 • samodzielność w działaniu i wysoki poziom umiejętności organizacyjnych,
 • umiejętność analitycznego myślenia.

 

Prześlij CV na adres: biuro@fwzr.pl