Zakończenie projektu szkoleniowego „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kraszewice”